Optimusz
Optimusz nyitóoldal
Optimusz
Adatkezelés, adatfrissítés

Előzetes hozzájárulás kérésével, regisztráció útján, gyűjtött és kezelt [opt-in] teljesen homogén fogyasztói/céges adatbázis. A folyamatos fejlesztések eredményeként a regisztráló személy akár önmaga is frissítheti adatait, illetve jelezheti ennek igényét és/vagy az adatkezelésének megszüntetését. Adatkezelési azonosító: 03324-0001

Több mint hét éve kezelt és rendszeres hat havonta frissített adatbázis, mely a kampányok, adatbérlések sikerét, a kívánt elérési és értékesítési eredmények biztosítását jelentik ügyfeleinknek. A minőség kulcsa, a rendszeres frissítéseken túl az adatbázis nagyságrendje, mely kellő mozgásteret, a regisztrált tagok optimális a tartalmak fogadását tekintve nem megterhelő bevonását jelenti.

Az Optimusz DM adatbázisban található személyes adatok önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azaz az adatbázisba a felhasználók kizárólag önkéntes adatszolgáltatásaik révén kerülnek be.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló örvénynek illetve a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.Az Optimusz Direkt Marketing adatkezelési azonosítója: 03324-0001

AjánlatkérésKapcsolat
IAB MagyaroszágDirekt Marketing SzövetségMagyar Reklámszövetség
© 2010 Optimusz.hu